Psycho Consulting Brabant – Centrum voor Praxis Geestelijke Gezondheidszorg | Wachttijden
BEL 013-528 74 20

Wachttijden

Wij vinden het belangrijk dat hulp gestart kan worden indien nodig. Wij begrijpen ook dat wachten op hulp onprettig kan zijn. Daarom streeft Psycho Consulting Brabant er ook naar geen wachttijden te hebben. In het algemeen en ongeacht bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en ongeacht diagnose, streven we er naar na aanmelding, binnen 1-4 weken een eerste gesprek te kunnen aanbieden.

Alhoewel doorgaans niet het geval is, melden wij dat het vanwege vakantieperioden mogelijk is, dat wachttijden iets langer zijn.

Wij bieden zowel Generalistische Basis GGZ als Gespecialiseerde GGZ (zie ‘Kosten 2018’ voor nadere uitleg.)

Voor zowel de Generalistische Basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ hebben wij, ongeacht de diagnose, een aanmeldwachttijd van 4 weken. In de huidige situatie betekent dit dat u doorgaans vanaf aanmelding tot uiterlijk 4 weken daarna, een eerste gesprek kunt hebben. Wanneer u een eerste gesprek heeft gehad, worden vervolgafspraken gewoon doorgepland. Er is geen specifieke wachttijd tussen deze gesprekken naar behandelgesprekken toe. In eerste gesprek(ken) wordt bekeken tot welke behandeling te komen. Gemiddeld geldt een behandelwachttijd van 3 weken. In de Generalistische Basis GGZ streven wij deze korter te laten zijn.

De daadwerkelijk gerealiseerde wachttijd kan in sommige situaties onverhoopt anders uitpakken dan hierboven vermeld. Er kunnen zich gebeurtenissen of omstandigheden voordoen waardoor de wachttijd langer of korter kan zijn. De hierboven vermelde wachttijd is in dergelijke situaties niet meer dan een zo realistisch mogelijke inschatting voor u als cliënt hoe lang u na aanmelding op het eerste intakegesprek en/ of behandeling zal moeten wachten.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Wanneer wachttijden zouden gaan afwijken van de treeknorm, zullen we dit op deze website vermelden.

Bovenstaande geldt vanaf 26 september 2018. Zouden wachttijden in een latere maand anders zijn, dan worden ze weer geactualiseerd.