Psycho Consulting Brabant – Centrum voor Praxis Geestelijke Gezondheidszorg | Assertiviteit
BEL 013-528 74 20

Assertiviteit

Moeilijk ‘nee’ durven zeggen?
Het gevoel hebben dat andere mensen over u heen lopen en u nu eens voor u zelf wilt leren opkomen?
Reageert u soms te agressief in uw woorden en wilt u op een meer prettige manier zeggen wat u bedoelt?
Of herkent u zich in degene die steeds te laat zegt wat u wilt zeggen?
Wilt u beter voor u zelf leren opkomen?

Assertief worden kan!

Doelstelling is verbetering van assertief gedrag. Hierbij kan een ieder een eigen, specifiek doel hebben. Bijvoorbeeld: ‘nee’ leren zeggen tegen ‘meerderen’ of mensen waar men tegen op kijkt de eigen mening zeggen of zich niet terugtrekken na eerst wel assertief te zijn geweest. Sommigen zouden mogelijk op een minder agressieve wijze iets willen zeggen.

Naast de mogelijkheid in individuele therapie te werken aan versterking van assertief gedrag, is er ook de mogelijkheid dit in groepsverband te doen.

Opzet assertiviteitsgroep

Deelname aan een groep biedt de mogelijkheid te oefenen met elkaar in situaties die zich ook in werkelijkheid kunnen voordoen.
Eerdere deelnemers lieten weten ondermeer herkenning, erkenning, steun, de praktische oefeningen, feedback en het horen van door andere deelnemers toegepaste oplossingen, als positief te hebben ervaren.
Voor volwassenen zullen per groep maximaal 10 deelnemers worden toegelaten, zodat ook meer individuele aandacht kan worden besteed aan elke deelnemer.
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten. Deelnemers krijgen de gelegenheid veel te oefenen. Tevens wordt inzicht in uw denken en gedrag vergroot zodat u nog beter kunt werken aan uw assertiviteit.
Er zal een evaluatiebijeenkomst plaats vinden.

Aanmelding

Belangstellenden kunnen zich aanmelden. Via enkele vragenlijsten die u invult en een gesprek, wordt bekeken of u deel kunt nemen. Eventueel krijgt u een advies (eerst) een andere vorm van hulp aan te gaan.
Groepen starten bij voldoende deelnemers.