Psycho Consulting Brabant – Centrum voor Praxis Geestelijke Gezondheidszorg | Sociale vaardigheden
BEL 013-528 74 20

Sociale vaardigheden

Onder sociale vaardigheden worden meerdere vaardigheden verstaan.

Doelstellingen

Het kan nodig zijn meerdere vaardigheden extra te trainen. Het kan gaan om meer basale vaardigheden als:

  • luisteren
  • de ander aankijken en contact maken
  • duidelijk spreken en uitdrukken wat je wilt,


maar ook om:

  • invoegen in een groep
  • leren delen en samenwerken
  • opkomen voor jezelf
  • om hulp vragen
  • kritiek geven en kritiek ontvangen


en om vaardigheden als het herkennen van gevoelens van jezelf en van anderen en hoe om te gaan met gevoelens.

Opzet

Naast oefenen in de sessies, krijgen deelnemers oefeningen mee naar huis om deze uit te voeren in de eigen situatie. Dit bevordert het effect van de aangeboden training. Tevens worden ouders betrokken.

Belangrijk zijn het aangeleerde toe te blijven passen en de ondersteuning van de ouders. Ook kan het relevant zijn de school in de hulp te betrekken. Laatste gebeurt alleen met toestemming.

Aanmelding

Afhankelijk van de aan te leren vaardigheden en de situatie van kind of jongere en gezien de diversiteit van vaardigheden, wordt het behandelplan voorgesteld. Individuele en/of groepsbehandeling kan worden geïndiceerd.