Psycho Consulting Brabant – Centrum voor Praxis Geestelijke Gezondheidszorg | Eerste screening en expertise
BEL 013-528 74 20

Eerste screening en expertise

Voor scholen hebben wij modules ontwikkeld waarbij een eerste screening wordt uitgevoerd t.b.v. een zo vroeg mogelijke onderkenning van eventuele problematiek. Indicaties worden gegeven voor ondermeer mate van belastbaarheid, faalangst en kenmerken van temperament en karakter. Gebruik wordt gemaakt van betrouwbare vragenlijsten om een eerste inventarisatie te maken.

Hoe eerder problemen gesignaleerd worden, hoe eerder hulp geboden kan worden.

De modules zijn voor de leeftijdsgroepen:

  • 12 tot 15 jaar en
  • 15 tot 18 jaar.

 
Bij ongunstige indicaties, kunnen verdere onderzoeken plaats vinden. We hebben ruime mogelijkheden voor nader uitgebreid onderzoek.

Uiteraard kunnen ook ouders ons rechtstreeks benaderen voor een eerste screening van hun zoon of dochter.